Thông báo về thay đổi phí lãi suất tiền gửi qua đêm Tháng 04 năm 2019

April 3, 2019
 

Kính gửi quý khách hàng,

Cảm ơn sự quan tâm của quý khách tới NatureForex.

NatureForex xin được thông báo thay đổi của phí lãi suất qua đêm tiền gửi từ ngày 01/04/2019
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem bảng sau.

SWAP 2019

* Phí lãi suất qua đêm được tính theo mệnh tiền cơ sở
Đơn vị được dùng cho dữ liệu là Point

Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi.

Trân trọng,
NatureForex