Thông báo thay đổi thời gian hè 2019

March 8, 2019
 

Kính gửi Quý khách hàng!

Chúng tôi xin thông báo do sự thay đổi giờ mùa Hè tại Mỹ và Châu Âu bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 10 tháng 03 năm 2019 và Chủ Nhật ngày 31 tháng 03 năm 2019, giờ bắt đầu và kết thúc tại một số thị trường sẽ bị ảnh hưởng.

NatureForex sẽ chuyển sang giờ mùa Hè như sau :

■ Từ thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2019

VN

■Từ Thứ Hai 01Tháng 04 2019

VN_fromApril1

■Từ Thứ Hai 01Tháng 04 2019.

VN_aprl1_2

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Trân trọng!
NatureForex